×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار تولید ملی

امروزه نمی توان موضوعات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رابه صورت منفک ازهم دید. براین اساس درنگرشی نظام­مند آن ها برهم تاثیر می­گذارند و ازهم تاثیر می پذیزند. بنابراین قوت اقتصاد می تواند آسیب ها و معضلات اجتماعی را به شکل چشم­گیری کاهش دهد، در جوامعی که اقتصاد ضعیفی دارند با توجه به افزایش نرخ بیکاری میزان آسیب­پذیری نیز افزایش پیدا می­کند به همین منظور با پیگیری و اولویت تولید ملی بسیاری از مشکلات اقتصادی و ...

یکی از راه حل ها جهت ارتقا کارآفرینی دیجیتالی، توسعه دولت الکترونیک، گسترش استارت آپ ها، رونق اقتصاد دیجیتال و تشویق اقتصاد دانش بنیان در ابعاد بین المللی؛ حمایت از کالای ساخت ایرانی است. پژوهش حاضر به بررسی شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ترغیب مشتریان در استفاده از کالای ایرانی می پردازد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی-همبستگی است که با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، مشتریان فروشگاه های لوازم خانگی، ...

فرش بخشی از زندگی ایرانیان است. این هنرکاملا با زندگی مردم ایران مانوس شده واین زندگی، فرهنگ وسنت های آن درفرش متجلی شده است. فرش دستباف ایران متاثر از ویژگی های برجسته فرهنگی و هنری آن درسدها و دهه های گذشته همواره همچون یکی ازکالاهای برجسته اقتصادی درسبد صادرات غیرنفتی ایران مطرح بوده واست. بطوری که طی سالهای متمادی ردیف ارزآوری درصادرات ایران و معیشت چند میلیون نفر را به خود اختصاص داده است. فرش دستباف به عنوان ...

نقش دولت در مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف
25 اردیبهشت 1400

توجه به الگوی مصرف از نگاه دولت از چند جنبه اهمیت دارد، خدمات عمومی رایگان یا ارزان بر الگوی مصرف تاثیرگذار است. ارتباط الگوی مصرف و فقر یا ثروت عمومی و همچنین مولفه های الگوی مصرف و عوامل موثر بر آن ازجمله مباحثی است که در این مقاله بررسی می شود.

آموزش عالی و تحقق اقتصاد مقاومتی : بررسی نقش دانشگاهها درحمایت از کالای ایرانی
12 اردیبهشت 1400

این مقاله به ضرورت خرید و حمایت از تولید داخلی به عنوان اساسی ترین محورهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرده و راهکارهایی جهت اجرا توسط برخی نهادها مانند دانشگاه ها برای ایجاد و تقویت مسئله هویت ملی و ایرانی ارائه کرده است تا بیشتر اهداف اقتصاد مقاومتی تحقق یابد.

بررسی تاثیر خط مشی های موضع یابی استراتژیک در ارتقاء جایگاه کالای ایرانی در بازار
12 اردیبهشت 1400

این پژوهش به بررسی تاثیر خط مشی‌های جایگاه‌یابی استراتژیک و تاثیر آن بر خرید محصول می‌پردازد. با جمع آوری داده از نمونه‌ها و تحلیل آماری (تمرکز بر مورد خاص محصولات جانبی یارانه‌ای) به ارتباط معناداری بین خط مشی‌ها و جایگاه مناسب کالای ایرانی در بازار مذکور می‌رسد.

بررسی تاثیر عرق ملی و تصویر کشور تولید کننده بر قصد خرید کالای داخلی در برابر کالای خارجی (مطالعه موردی شهر شیراز)
06 اردیبهشت 1400

این پژوهش به بررسی یک روش غیر تعرفه ای یعنی بهره‌گیری از عرق‌ملّی مردم برای تشویق خریدن کالاهای داخلی می‌پردازد. این پژوهش که به بررسی معیارهای مرتبط روی نمونه‌هایی از مردم شیراز پرداخته است، نشان می‌دهد که ارتباط عرق‌ملی با خرید تولید ملی چگونه است!

تدوین مدلی برای جهت دهی به عادات خرید کالای ایرانی شهروندان مقیم شهر تهران
22 فروردین 1400

این مقاله ابتدا به بررسی عادات خرید و شاخص‌های موثر آن پرداخته و سپس با استمداد از نظر خبرگان شاخص‌های هم‌سو با فرهنگ و مذهب ایرانی و خصوصا مردم تهران استخراج شده است. با بررسی نمونه آماری این مطالعات به تدوین مدل مطلوب عادات خریداران تهرانی ختم می‌شود.

اعتمادسازی لازمه حمایت از کالای داخلی، کار و سرمایه ایرانی
26 تیر 1399

این مقاله بر این نکته تاکید دارد که وجود فضای اعتماد در یک جامعه منجر به تمرکز اعضای آن بر اهداف خود می‌شود و انرژی آنها صرف شبهه‌زدایی نمی‌گردد. برای همین امر به بررسی راهکارهای اعتمادسازی و تحلیل آنها می پردازد و نقش اعتماد در اعتلای تولید ملی را مورد بررسی قرار داده‌است.

بررسی راه‌های تقویت برند کالای ایرانی
17 تیر 1399

تجربیات نشان داده است که یک برند قوی، ابزاری مهم در پیاده‌سازی اهداف بازاریابی برای بهبود وفاداری برند، حاشیه سود، افزایش توزیع محصول جدید به بازار،سهامداران بیشتر و... به شمار می‌آید. این مقاله به بررسی تقویت برند و بحث کیفیت و اعتمادسازی می‌پردازد.

بررسی رابطه ارزش‌های فرهنگی و گرایش جوانان به مصرف کالای ایرانی
09 تیر 1399

این مقاله نگاهی به مسئله فرهنگی و اجتماعی کالای ایرانی دارد و به بررسی رابطه بین مواردی مانند فردگرایی، مرد/زن گرایی، فاصله قدرت و ریسک پذیری با گرایش جوانان به مصرف کالای ایرانی می پردازد.

مسئلۀ حمایت از تولید داخلی چالش‌ها و راهبردها
16 اردیبهشت 1399

این پژوهش با استفاده از دانش نظری و تجربی به بررسی سیاست ها و اقدامات در جهت حمایت از تولید ملی پرداخته و در نهایت به بررسی راهبردهایی برای حمایت از تولید داخلی پرداخته است.

شناسایی عوامل حمایت‌کننده تولید داخلی مؤثر در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)
14 اردیبهشت 1399

پژوهش پیش رو با تکیه بر آراء و نظرات مقام معظم رهبری، عوامل اصلی در حمایت از تولید داخلی جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار داده است.