×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار تولید ملی

امروزه نمی توان موضوعات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رابه صورت منفک ازهم دید. براین اساس درنگرشی نظام­مند آن ها برهم تاثیر می­گذارند و ازهم تاثیر می پذیزند. بنابراین قوت اقتصاد می تواند آسیب ها و معضلات اجتماعی را به شکل چشم­گیری کاهش دهد، در جوامعی که اقتصاد ضعیفی دارند با توجه به افزایش نرخ بیکاری میزان آسیب­پذیری نیز افزایش پیدا می­کند به همین منظور با پیگیری و اولویت تولید ملی بسیاری از مشکلات اقتصادی و ...

یکی از راه حل ها جهت ارتقا کارآفرینی دیجیتالی، توسعه دولت الکترونیک، گسترش استارت آپ ها، رونق اقتصاد دیجیتال و تشویق اقتصاد دانش بنیان در ابعاد بین المللی؛ حمایت از کالای ساخت ایرانی است. پژوهش حاضر به بررسی شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ترغیب مشتریان در استفاده از کالای ایرانی می پردازد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی-همبستگی است که با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، مشتریان فروشگاه های لوازم خانگی، ...

فرش بخشی از زندگی ایرانیان است. این هنرکاملا با زندگی مردم ایران مانوس شده واین زندگی، فرهنگ وسنت های آن درفرش متجلی شده است. فرش دستباف ایران متاثر از ویژگی های برجسته فرهنگی و هنری آن درسدها و دهه های گذشته همواره همچون یکی ازکالاهای برجسته اقتصادی درسبد صادرات غیرنفتی ایران مطرح بوده واست. بطوری که طی سالهای متمادی ردیف ارزآوری درصادرات ایران و معیشت چند میلیون نفر را به خود اختصاص داده است. فرش دستباف به عنوان ...

نقش دولت در مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف
25 اردیبهشت 1400

توجه به الگوی مصرف از نگاه دولت از چند جنبه اهمیت دارد، خدمات عمومی رایگان یا ارزان بر الگوی مصرف تاثیرگذار است. ارتباط الگوی مصرف و فقر یا ثروت عمومی و همچنین مولفه های الگوی مصرف و عوامل موثر بر آن ازجمله مباحثی است که در این مقاله بررسی می شود.

آموزش عالی و تحقق اقتصاد مقاومتی : بررسی نقش دانشگاهها درحمایت از کالای ایرانی
12 اردیبهشت 1400

این مقاله به ضرورت خرید و حمایت از تولید داخلی به عنوان اساسی ترین محورهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرده و راهکارهایی جهت اجرا توسط برخی نهادها مانند دانشگاه ها برای ایجاد و تقویت مسئله هویت ملی و ایرانی ارائه کرده است تا بیشتر اهداف اقتصاد مقاومتی تحقق یابد.

بررسی تاثیر خط مشی های موضع یابی استراتژیک در ارتقاء جایگاه کالای ایرانی در بازار
12 اردیبهشت 1400

این پژوهش به بررسی تاثیر خط مشی‌های جایگاه‌یابی استراتژیک و تاثیر آن بر خرید محصول می‌پردازد. با جمع آوری داده از نمونه‌ها و تحلیل آماری (تمرکز بر مورد خاص محصولات جانبی یارانه‌ای) به ارتباط معناداری بین خط مشی‌ها و جایگاه مناسب کالای ایرانی در بازار مذکور می‌رسد.

بررسی تاثیر عرق ملی و تصویر کشور تولید کننده بر قصد خرید کالای داخلی در برابر کالای خارجی (مطالعه موردی شهر شیراز)
06 اردیبهشت 1400

این پژوهش به بررسی یک روش غیر تعرفه ای یعنی بهره‌گیری از عرق‌ملّی مردم برای تشویق خریدن کالاهای داخلی می‌پردازد. این پژوهش که به بررسی معیارهای مرتبط روی نمونه‌هایی از مردم شیراز پرداخته است، نشان می‌دهد که ارتباط عرق‌ملی با خرید تولید ملی چگونه است!

تدوین مدلی برای جهت دهی به عادات خرید کالای ایرانی شهروندان مقیم شهر تهران
22 فروردین 1400

این مقاله ابتدا به بررسی عادات خرید و شاخص‌های موثر آن پرداخته و سپس با استمداد از نظر خبرگان شاخص‌های هم‌سو با فرهنگ و مذهب ایرانی و خصوصا مردم تهران استخراج شده است. با بررسی نمونه آماری این مطالعات به تدوین مدل مطلوب عادات خریداران تهرانی ختم می‌شود.

گزارش حمایت از تولید ملی در آن سوی مرزها
18 شهریور 1399

گزارش پیش‌رو نتیجه تلاش‌های پژوهش‌گران تیم شاخص در زمینه بررسی تجربیات بین‌المللی در حوزه تعیین مبدأ کالا و خدمات و همچنین تعیین عمق ساخت کالا و خدمات است.

مفهوم حمایت از ساخت داخل و مسائل مرتبط با آن در کتب معتبر جهانی
18 شهریور 1399

گزارش حاضر نتیجه بررسی‌های کتب معتبر در حوزه تولید‌ملی توسط پژوهش‌گران تیم شاخص است که به صورت معرفی و خلاصه کتب جمع آوری شده است.

گزارش اعتبار سنجی؛ ضرورت، ابزارها و مفاهیم
18 شهریور 1399

در این گزارش که نتیجه تحقیقات پژوهشگران تیم شاخص است اعتبارسنجی، تعاریف اعتبارسنجی، تاریخچه آن و بسیاری دیگر از مقوله های مرتبط با اعتبارسنجی به صورت جزء به جزء و جامع تبیین و تعریف شده است.

حمایت از تولید ملّی به سبک ایرانی
18 شهریور 1399

در گزارش «حمایت از تولید ملّی به سبک ایرانی» که به همت پژوهشگران تیم شاخص تهیه و تدوین شده است ابتدا با بررسی اسناد قانونی و سیاستی در جمهوری اسلامی ایران تدابیر تنبیهی و تشویقی پیش‌بینی شده جهت حمایت از تولید‌ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

گزارش حمایت از تولید ملی در آئینه حکمرانی و قانون‌گذاری
18 شهریور 1399

در این نوشتار که به همت پژوهشگران تیم شاخص گردآوری شده‌است سیر حمایت از کالای ملی در تاریخ معاصر ایران بررسی شده و مطالعه‌ تطبیقی در حوزه سیاست های حمایتی از سوی دولت‌ها در ارتباط با تولید ملی صورت گرفته است.