×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار تولید ملی

آموزش عالی و تحقق اقتصاد مقاومتی : بررسی نقش دانشگاهها درحمایت از کالای ایرانی
12 اردیبهشت 1400

این مقاله به ضرورت خرید و حمایت از تولید داخلی به عنوان اساسی ترین محورهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرده و راهکارهایی جهت اجرا توسط برخی نهادها مانند دانشگاه ها برای ایجاد و تقویت مسئله هویت ملی و ایرانی ارائه کرده است تا بیشتر اهداف اقتصاد مقاومتی تحقق یابد.

بررسی تاثیر خط مشی های موضع یابی استراتژیک در ارتقاء جایگاه کالای ایرانی در بازار
12 اردیبهشت 1400

این پژوهش به بررسی تاثیر خط مشی‌های جایگاه‌یابی استراتژیک و تاثیر آن بر خرید محصول می‌پردازد. با جمع آوری داده از نمونه‌ها و تحلیل آماری (تمرکز بر مورد خاص محصولات جانبی یارانه‌ای) به ارتباط معناداری بین خط مشی‌ها و جایگاه مناسب کالای ایرانی در بازار مذکور می‌رسد.

بررسی تاثیر عرق ملی و تصویر کشور تولید کننده بر قصد خرید کالای داخلی در برابر کالای خارجی (مطالعه موردی شهر شیراز)
06 اردیبهشت 1400

این پژوهش به بررسی یک روش غیر تعرفه ای یعنی بهره‌گیری از عرق‌ملّی مردم برای تشویق خریدن کالاهای داخلی می‌پردازد. این پژوهش که به بررسی معیارهای مرتبط روی نمونه‌هایی از مردم شیراز پرداخته است، نشان می‌دهد که ارتباط عرق‌ملی با خرید تولید ملی چگونه است!

تدوین مدلی برای جهت دهی به عادات خرید کالای ایرانی شهروندان مقیم شهر تهران
22 فروردین 1400

این مقاله ابتدا به بررسی عادات خرید و شاخص‌های موثر آن پرداخته و سپس با استمداد از نظر خبرگان شاخص‌های هم‌سو با فرهنگ و مذهب ایرانی و خصوصا مردم تهران استخراج شده است. با بررسی نمونه آماری این مطالعات به تدوین مدل مطلوب عادات خریداران تهرانی ختم می‌شود.

اعتمادسازی لازمه حمایت از کالای داخلی، کار و سرمایه ایرانی
26 تیر 1399

این مقاله بر این نکته تاکید دارد که وجود فضای اعتماد در یک جامعه منجر به تمرکز اعضای آن بر اهداف خود می‌شود و انرژی آنها صرف شبهه‌زدایی نمی‌گردد. برای همین امر به بررسی راهکارهای اعتمادسازی و تحلیل آنها می پردازد و نقش اعتماد در اعتلای تولید ملی را مورد بررسی قرار داده‌است.

بررسی راه‌های تقویت برند کالای ایرانی
17 تیر 1399

تجربیات نشان داده است که یک برند قوی، ابزاری مهم در پیاده‌سازی اهداف بازاریابی برای بهبود وفاداری برند، حاشیه سود، افزایش توزیع محصول جدید به بازار،سهامداران بیشتر و... به شمار می‌آید. این مقاله به بررسی تقویت برند و بحث کیفیت و اعتمادسازی می‌پردازد.

بررسی رابطه ارزش‌های فرهنگی و گرایش جوانان به مصرف کالای ایرانی
09 تیر 1399

این مقاله نگاهی به مسئله فرهنگی و اجتماعی کالای ایرانی دارد و به بررسی رابطه بین مواردی مانند فردگرایی، مرد/زن گرایی، فاصله قدرت و ریسک پذیری با گرایش جوانان به مصرف کالای ایرانی می پردازد.

عوامل مرتبط با تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی در ورزش
10 اردیبهشت 1399

این پژوهش در پی آن است تا عوامل مرتبط با تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی در ورزش را بررسی نماید.