×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار تولید ملی

بررسی تاثیر خط مشی های موضع یابی استراتژیک در ارتقاء جایگاه کالای ایرانی در بازار
12 اردیبهشت 1400

این پژوهش به بررسی تاثیر خط مشی‌های جایگاه‌یابی استراتژیک و تاثیر آن بر خرید محصول می‌پردازد. با جمع آوری داده از نمونه‌ها و تحلیل آماری (تمرکز بر مورد خاص محصولات جانبی یارانه‌ای) به ارتباط معناداری بین خط مشی‌ها و جایگاه مناسب کالای ایرانی در بازار مذکور می‌رسد.

بررسی تاثیر عرق ملی و تصویر کشور تولید کننده بر قصد خرید کالای داخلی در برابر کالای خارجی (مطالعه موردی شهر شیراز)
06 اردیبهشت 1400

این پژوهش به بررسی یک روش غیر تعرفه ای یعنی بهره‌گیری از عرق‌ملّی مردم برای تشویق خریدن کالاهای داخلی می‌پردازد. این پژوهش که به بررسی معیارهای مرتبط روی نمونه‌هایی از مردم شیراز پرداخته است، نشان می‌دهد که ارتباط عرق‌ملی با خرید تولید ملی چگونه است!

تدوین مدلی برای جهت دهی به عادات خرید کالای ایرانی شهروندان مقیم شهر تهران
22 فروردین 1400

این مقاله ابتدا به بررسی عادات خرید و شاخص‌های موثر آن پرداخته و سپس با استمداد از نظر خبرگان شاخص‌های هم‌سو با فرهنگ و مذهب ایرانی و خصوصا مردم تهران استخراج شده است. با بررسی نمونه آماری این مطالعات به تدوین مدل مطلوب عادات خریداران تهرانی ختم می‌شود.